S’inicia la recuperació la porta antiga i la senyalització patrimonial de la vila

Bon dia!

Com es va comentar en un post anterior (més informació ací), la Generalitat Valenciana, mitjançant la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, va concedir a Castalla una subvenció econòmica per a la conservació i protecció del seu patrimoni cultural.

En aquest sentit, la Regidoria de Patrimoni Cultural i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural, encapçalades per Maite Gimeno Piña, van començar els treballs. Els mateixos, englobats dins del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací), estan dirigits per Juan Antonio Mira Rico, Jaime Manuel Giner Martínez i José Ramón Ortega Pérez. Fins ara, aquests han consistit en la demolició dels elements nous que impedien la contemplació adequada de les restes de la porta, la creació d’un nou accés a la plaça i el seguiment arqueològic de les obres de demolició (làms. 1-3).

Làmina 1. Restes de la porta antiga abans de l’actuació // Lámina 1. Restos de la puerta antigua antes de la actuación.
Làmina 2. Porta antiga després de l’eliminació dels elements actuals // Lámina 2. Puerta antigua tras la eliminación de los elementos actuales.
Làmina 3. Porta antiga després de l’eliminació dels elements actuals // Lámina 3. Puerta antigua tras la eliminación de los elementos actuales.

Ara s’entra en una nova fase, en la qual es recuperarà el volum parcial de la porta amb la reposició de part dels carreus i les dovelles desapareguts. Aquestes peces seran, realitzades per Francisco José Juan Durá, mestre picapedrer local, amb el mateix tipus de pedra de la porta. Tanmateix, també, es treballa amb els continguts dels panells explicatius i senyals direccionals, que serviran per a que els visitants entenguen millor la vila medieval, el nucli més antic de Castalla, i una part fonamental del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Vos seguirem informant!

PD: Ací podeu descarregar gratis el llibre De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento.

 

Se inicia la recuperación de la puerta antigua y la señalización patrimonial de la villa

¡Buenos días!

Como se comentó en un post anterior (más información aquí), la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, otorgó a Castalla una subvención económica para la conservación y protección de su patrimonio cultural.

En este sentido, la Concejalía de Patrimonio Cultural y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural, encabezadas por Maite Gimeno Piña, comenzaron los trabajos. Los mismos, englobados dentro del Proyecto de recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (más información aquí), están dirigidos por Juan Antonio Mira Rico, Jaime Manuel Giner Martínez y José Ramón Ortega Pérez. Hasta ahora, éstos han consistido en la demolición de los elementos nuevos que impedían la contemplación adecuada de los restos de la puerta, la creación de un nuevo acceso a la plaza y el seguimiento arqueológico de dicha demolición (ver láms. 1-3). Ahora se entra en una nueva fase, en la cual se recuperará el volumen parcial de la portada con la reposición de parte de los sillares y las dovelas desaparecidos. Estas piezas serán realizadas por Francisco José Juan Durá, maestro cantero local, con el mismo de piedra de la puerta. Así mismo, también, se trabaja con los contenidos de los paneles explicativos y señales direccionales, que servirán para que los visitantes entiendan la villa medieval, el núcleo más antiguo de Castalla, y una parte fundamental del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

¡Os seguiremos informando!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis el libro De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento.

 

Ja teniu disponible la publicació De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento

Bon dia!

Com ja sabeu, el passat 29 de setembre es va presentar, a la Casa de Cultura de Castalla, el llibre De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento (més informació ací).

Editat en format digital, a tot color, a partir d’ara ja estarà disponible per a la seua descàrrega gratuïta. D’aquesta manera, es busca que tinga la màxima difusió possible aprofitant els recursos que ofereix la Xarxa i facilitant la seua lectura des de diversos dispositius: llibres electrònics, ordinadors, tabletes i smartphones. A més, també permet la seua impressió.

A continuació, ací teniu les seues principals característiques:

 TÍTOL

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento.

 DADES TÈCNIQUES I CONTINGUT

 • Editor: MI Ajuntament de Castalla. Regidoria de Patrimoni Cultural i Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla.
 • Entitats col·laboradores: Confraria de la Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist.
 • Editors científics: Juan Antonio Mira Rico i Màrius Bevià i Garcia
 • Lloc de la publicació: Castalla.
 • Any: 2016.
 • ISBN: 978-84-617-6332-0
 • Dipòsit legal: A 730-2016.
 • Nº de pàgines: 281.
 • Llengües: Castellà i valencià.
 • PVP: Gratuït.
 • Més informació: patrimoniocultural@castalla.org.

DESCÀRREGA DEL LLIBRE

En aquest punt sols queda desitjar-vos que gaudiu del llibre i li doneu la màxima difusió.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Ya tenéis disponible la publicación De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento

¡Buenos días!

Como ya sabéis, el pasado 29 de septiembre se presentó, en la Casa Cultura de Castalla, el libro De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento (más información aquí).

Editado en formato digital, a todo color, a partir de ahora ya estará disponible para su descarga gratuita. De esta manera, se busca que tenga la máxima difusión posible aprovechando los recursos que ofrece la Red y facilitando su lectura desde diversos dispositivos: libros electrónicos, ordenadores, tabletas y smartphones. Además, también permite su impresión.

A continuación, aquí tenéis sus principales características:

 TÍTULO

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento.

 DATOS TÉCNICOS Y CONTENIDO

 • Editor: M.I. Ayuntamiento de Castalla. Concejalía de Patrimonio Cultural y Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla.
 • Entidades colaboradoras: Confraria de la Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist.
 • Editores científicos: Juan Antonio Mira Rico y Màrius Bevià i Garcia
 • Lugar de publicación: Castalla.
 • Año: 2016.
 • ISBN: 978-84-617-6332-0
 • Depósito legal: A 730-2016.
 • Nº de páginas: 281.
 • Lenguas: Castellano y valenciano
 • PVP: Gratuito
 • Más información: patrimoniocultural@castalla.org.

DESCARGA DEL LIBRO

En este punto sólo queda desearos que disfrutéis del libro y le deis la máxima difusión.

 

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Gran èxit del cap de setmana del patrimoni cultural de Castalla

Hola!

La Regidoria de Patrimoni Cultural, encapçalada per Maite Gimeno Piña, i el personal del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, vos donem les gràcies per la fantàstica acollida que han tingut les distintes activitats relacionades amb el patrimoni cultural, que van tenir lloc el passat cap de setmana.

En primer lloc, el passat divendres es va presentar, a la Casa de Cultura de Castalla, el llibre De la Iglesia de la Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportacions para su conocimiento. Aquest acte, que va contar amb la presència de nombrós públic, i d’Antonio Bernabeu Bernabeu, alcalde-president del MI Ajuntament de Castalla i de Maite Gimeno Piña, regidora de Patrimoni Cultural, va servir per a donar a conèixer la primera monografia científica sobre l’antiga església de Santa Maria, ara Ermita de la Sang. En el mateix, i de la mà de Màrius Bevià i Garcia i Juan Antonio Mira Rico, editors científics del llibre, es van parlar de les distintes aportacions realitzades que han permès, per exemple, datar el seu origen, traçar la seua evolució, realitzar un primer estudi dels difunts, documentar la restauració realitzada en els anys 60 i explicar la primera restauració científica realitzada al temple a principis del segle XXI (làms. 1 i 2).

Làmines 1 i 2. Presentació del llibre de la Ermita de la Sang a la Casa de Cultura de Castalla // Láminas 1 y 2. Presentación del libro de la Ermita de la Sang en la Casa de Cultura de Castalla. Autor: F. J. Cerdà i Bordera.

Des de ací, també, volem agrair la participació desinteressada dels autors dels treballs i de les persones que han facilitat informació i han permès accedir al temple. Moltes gràcies, perquè sense la vostra ajuda aquest treball hauria sigut impossible!

Al llarg d’esta setmana vos informarem de com podeu descarregar el llibre de manera gratuïta i en alta qualitat, per a que puga ser difós sense restriccions.

D’altra banda, el dissabte i diumenge es van realitzar unes jornades de portes obertes al Castell de Castalla, per a difondre la museïtzació realitzada al cos de guàrdia del Palau i visitar la resta de la fortificació. Una tasca en la qual es va contar amb el suport fonamental del personal de Tourist Info Castalla.

Amb una excel·lent assistència de públic, els visitants van poder conèixer, de primera mà, els treballs realitzats per a apropar, més encara, la història i els valors patrimonials de la fortificació a la societat, mitjançant una projecció audiovisual, una pantalla tàctil amb material extra i panells explicatius. Per a totes les persones que no heu pujat, vos animem que la visiteu. No vos ho podeu perdre! (làms. 3-5).

Làmines 3-5. Jornada de portes obertes al Castell de Castalla. Musealització i visita // Láminas 3-5. Jornada de puertas abiertas en el Castell de Castalla. Musealización y visita.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Gran éxito del fin de semana del patrimonio cultural de Castalla

 

¡Hola!

La Concejalía de Patrimonio Cultural, encabezada por Maite Gimeno Piña, y el personal del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, os damos las gracias por la fantástica acogida que han tenido las distintas actividades relacionadas con el patrimonio cultural, que tuvieron lugar el pasado fin de semana.

En primer lugar, el pasado viernes se presentó, en la Casa de Cultura de Castalla, el libro De la Iglesia de la Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento. Este acto, que contó con la presencia de numeroso público, y de Antonio Bernabeu Bernabeu, Alcalde-Presidente del M.I. Ayuntamiento de Castalla y de Maite Gimeno Piña, Concejala de Patrimonio Cultural, sirvió para dar a conocer la primera monografía científica sobre la antigua Iglesia de Santa María, ahora Ermita de la Sang. En el mismo, y de la mano de Màrius Bevià i Garcia y Juan Antonio Mira Rico, editores científicos del libro, se habló de las distintas aportaciones realizadas que han permitido, por ejemplo, datar su origen, trazar su evolución, realizar un primer estudio de los difuntos, documentar la restauración realizada en los años 60 del siglo XX y explicar la primera restauración científica realizada en el templo a principios del siglo XXI (ver láms. 1 y 2).

Desde aquí, también, queremos agradecer la participación desinteresada de los autores de los trabajos y de las persones que han facilitado información y han permitido acceder al templo. ¡Muchas gracias, porque sin vuestra ayuda este trabajo habría sido imposible! (ver láms. 3-5).

Al llarg d’esta setmana vos informarem de com podeu descarregar el llibre de manera gratuïta i en alta qualitat, per a que puga ser difós sense restriccions.

Por otro lado, el sábado y el domingo se realizaron unas jornadas de puertas abiertas en el Castell de Castalla para difundir la musealización realizada en el cuerpo de guardia del Palau y visitar el resto de la fortificación. Una tarea en la cual contamos con el apoyo fundamental del personal de la Tourist Info Castalla.

Con una excelente asistencia de público, los visitantes pudieron conocer, de primera mano, los trabajos realizados para acercar, más aún, la historia y los valores patrimoniales de la fortificación en la sociedad, mediante una proyección audiovisual, una pantalla táctil con material extra y paneles explicativos. Para todas las personas que no ha subido, os animamos a que la visite. ¡No os lo podéis perder!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

La Dansa de Castalla declarada, de manera definitiva, bé immaterial de rellevància local

Dansa de Castalla a la plaça Major (2017) // Danza de Castalla (2017) en la plaza Mayor.

Hola!

L’any 2013, amb motiu de l’Any Cultural de la Dansa i el 30é aniversari de la recuperació de la Dansa de Castalla, es van iniciar els tràmits per a que la Generalitat Valenciana declarara la Dansa bé immaterial de rellevància local (més informació ací).

Després de quasi cinc anys, el passat 30 de juny, la Generalitat Valenciana va publicar la iniciació de l’expedient per a declarar bé immaterial de rellevància local la Dansa de Castalla. I, el passat 22 de setembre, coincidint amb la celebració de la Dansa, es va publicar la declaració definitiva de protecció. D’aquesta manera, la de Castalla és la segona dansa protegida a la Comunitat Valenciana, després de la Mojiganga de Titaguas (València) i la primera de la província d’Alacant. Ací, la podeu descarregar!

D’altra banda, si és té en compte que, tradicionalment, les persones solem relacionar el patrimoni cultural amb els monuments; i deixem de costat allò que considerem que no ho és o li donem poca importància, declaracions com la de la Dansa encara tenen més importància, entre altres, per dos raons:

 • Reconeixerà un patrimoni cultural d’origen, possiblement, medieval/modern, que encara perdura i es practica.
 • Contribuirà a conservar una de les nostres festes més genuïnes. Perquè el que no es protegeix és com si no existira, i el que no existeix, lògicament, no conta.

Aquest tipus de plantejaments, més propis del passat que no d’ara, són un error perquè el patrimoni cultural d’un poble no està format, únicament, pels monuments. Com va assenyalar la UNESCO (1982), el patrimoni d’un poble comprèn les obres materials i immaterials que expressen la creativitat d’eixe poble, la llengua, els ritus, les creences, els llocs i monuments, la literatura, les obres d’art i els arxius i biblioteques (com podeu vore una varietat molta ampla, de la qual Castalla té una bona representació). Per sort, aquesta situació comença a canviar i ja es protegeixen els monuments i altres béns culturals.

Finalment, una actuació d’aquestes característiques hauria sigut impossible realitzar-se sense la col·laboració activa de les persones que practiquen la dansa. Elles són les principals protagonistes perquè la mantenen viva i la transmeten a les generacions futures. Gràcies i enhorabona!

També és fa extensiu aquest agraïment, a totes les persones i institucions que han col·laborat en l’elaboració del dossier informatiu, al personal de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que ha treballat, de valent, per a que aquesta protecció efectiva coincidira amb la celebració de la Dansa i a l’Ajuntament de Castalla pel suport que, des del primer moment, va donar a aquesta iniciativa.

La Danza de Castalla declarada, de manera definitiva, bien inmaterial de relevancia local

¡Hola!

El año 2013, con motivo del Año Cultural de la Danza y el 30 aniversario de la recuperación de la Danza de Castalla, se iniciaron los trámites para que la Generalitat de Valenciana declara la danza bien inmaterial de relevancia local (más información aquí).

Después de casi cinco años, el pasado 30 de junio, la Generalitat Valenciana publicó el inicio del expediente para declarar bien inmaterial de relevancia local la Danza de Castalla. Y, el pasado 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración de las Danza, se publicó la declaración definitiva de protección. De esta manera, la de Castalla, es la segunda danza protegida en la Comunidad Valenciana, después de la Mojiganga de Titaguas (Valencia) y la primera de la provincia de Alicante. ¡Aquí, la podéis descargar!

Por otro lado, si se tiene en cuenta que, tradicionalmente, las personas solemos relacionar el patrimonio cultural con los monumentos; y dejamos de lado aquello que consideremos que no lo es o le damos poca importancia, declaraciones como la de la Danza todavía tienen más importancia, entre otras, por dos razones:

 • Reconocerá un patrimonio cultural de origen, posiblemente, medieval/moderno, que todavía perdura y se practica.
 • Contribuirá a conservar una de nuestras fiestas más genuinas. Porque aquello que no se protege es como si no existiera, y aquello no existe, lógicamente, no cuenta.

Este tipo de planteamientos, más propios del pasado que no de ahora, son un error porque el patrimonio cultural de un pueblo no está formado, únicamente, por los monumentos. Cómo señaló la UNESCO (1982), el patrimonio de un pueblo lo comprenden las obras materiales e inmateriales que expresan la creatividad de un pueblo, la lengua, las creencias, los lugares y monumentos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas (como podéis ver una variedad muy amplia de la cual Castalla tiene una buena representación).

Finalmente, una actuación de estas características habría sido imposible realizarse sin la colaboración activa de las personas que practican la danza. Ellas son las principales protagonistas, porque la mantienen viva y la transmiten a las generaciones futuras. ¡Gracias y enhorabuena!

También se hace extensivo este agradecimiento, a todas las personas e instituciones que han colaborado en la elaboración del dossier informativo, al personal de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, que ha trabajado duro para que la protección efectiva coincidiera con la celebración de la Danza y al Ayuntamiento de Castalla por el apoyo que, desde el primer momento, dio a esta iniciativa.

 

Jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

Hola!

La Regidoria de Patrimoni Cultural, encapçalada per Maite Gimeno Piña, i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, han organitzat, per als pròxims dissabte 30 de setembre i diumenge 1 d’octubre, una jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

En concret, les portes obertes es centraran en el castell. D’aquesta manera, es podrà visitar la museïtzació realitzada al cos de guàrdia del Palau, així com la resta de la fortificació. Aquesta activitat, en la que col·laborarà la Tourist Info Castalla, serà gratuïta encara que per a poder assistir s’ha de reservar plaça –al cartell hi ha més informació.

A més, recordeu que el divendres, 29  de setembre, tindrà lloc la presentació del llibre sobre l’Ermita de la Sang (més informació ací).

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Jornada de puertas abiertas en el Conjunto Patrimonial del Castell de Castalla

¡Hola!

La Concejalía de Patrimonio Cultural, encabezada por Maite Gimeno Piña, y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, han organizado, para los próximos sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre, una jornada de puertas abiertas en el Conjunto Patrimonial del Castell de Castalla.

En concreto, las puertas abiertas se centraran en el castillo. De esta manera, se podrà visitar la musealización realitzada en el cuerpo de guardia del Palau, así como el resto de la fortificación. Esta actividad, en que colabarará la Tourist Info Castalla, será gratuita aunque para poder asistir hay que reservar plaza –en el cartel hay más información.

Además, recordad que el viernes, 29 de septiembre, tendrá lugar la presentación del libro sobre la Ermita de la Sang (más información aquí).

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Bon dia!

El passat 5 de setembre es va publicar, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 30 d’agost de 2017, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. L’Ajuntament de Castalla apareix en ella com un dels cinc municipis de la província d’Alacant als quals s’ha concedit una subvenció econòmica per a la conservació i protecció del seu patrimoni cultural.

La Regidoria de Patrimoni Cultural, encapçalada per Maite Gimeno Piña, i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, rebran el 75 % del cost per a adequar l’antiga porta d’accés, localitzada l’any passat en les excavacions arqueològiques de la plaça de l’Ermita de la Sang, subvencionades per l’Agència Valenciana de Turisme (més informació ací) i la senyalització de la vila medieval. Ambdues es troben al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. De manera concreta, els treballs consistiran en:

 • Recuperació dels carreus de la porta destruïts en els anys 70 (làms. 1 i 2), així com de part de les dovelles que conformaven l’arc d’accés.
Làmina 1. Vista actual de l’arc // Lámina 1. Vista actual del arco.
Làmina 2. Reforma de la plaça de l’Ermita de la Sang. Anys 60 i 70 del segle XX. A la dreta s’aprecia la destrucció de l’arc. Fotografia: autor desconegut // Lámina 2. Reforma de la plaza de la Ermita de la Sang. Años 60 y 70 del siglo XX. A la derecha se puede ver la destrucción del arco. Autor de la fotografía: desconocida.
 • Col·locació de panells indicatius, sobre els elements que poden visitar-se i la direcció a seguir.
 • Recuperació, sobre el paviment actual de la plaça de l’Ermita de la Sang, dels traçats de la porta, la muralla i la rampa d’accés, que ara mateix no són visibles (làm. 3).
Làmina 3. Muralla, en primer terme, i rampa empedrada // Lámina 3. Muralla, en primer término, y rampa empedrada.

Està previst començar els treballs en les pròximes setmanes, sota la direcció científica de Juan Antonio Mira Rico i José Ramón Ortega Pérez, codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací) i l’arquitecte Jaume Manuel Giner Martínez; així que en breu vos informarem sobre el ritme dels mateixos.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Subvención de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

¡Buenos días!

El pasado 5 de septiembre se publicó, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento de Castalla aparece en ella como uno de los cinco municipios de la provincia de Alicante a los cuales se ha concedido una subvención económica para la conservación y protección de su patrimonio cultural.

La Concejalía de Patrimonio Cultural, encabezada por Maite Gimeno Piña, y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, recibirán el 75% del coste para adecuar la antigua puerta de acceso, localizada el año pasado en las excavaciones arqueológicas de la plaza de la Ermita de la Sang, subvencionadas por la Agencia Valenciana de Turismo (más información aquí) y la señalización de la villa medieval. Ambas se encuentran en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. De manera concreta, los trabajos consistirán en:

 • Recuperación de los sillares de la puerta destruidos en los años 70 (ver láms. 1 y 2), así como de parte de las dovelas que conformaban el arco de acceso.
 • Señalización patrimonial, con paneles explicativos, de la plaza de la Ermita de la Sang y del aljibe.
 • Colocación de paneles indicativos, sobre los elementos que pueden visitarse y la dirección a seguir.
 • Recuperación, sobre el pavimento actual de la plaza de la Ermita de la Sang, de los trazados de la puerta, la muralla y la rampa de acceso, que ahora mismo no son visibles (ver lám. 3).

Está previsto comenzar los trabajos en los próximas semanas, bajo la dirección científica de Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez, codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunto Patrimonial del Castell de Castalla (más información aquí); así que en breve os informaremos sobre el ritmo de los mismos.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento

Hola!

La tornada de les vacances comença amb una gran notícia. Després d’un llarg temps de treball i de sortejar una sèrie de vicissituds que donen per escriure un altre llibre, el divendres 29 de setembre tindrà lloc la presentació del llibre De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento. La mateixa es realitzarà a la Casa de Cultura de Castalla, a partir de les 20:15 hores.

El volum, editat per la Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Castalla, dirigida per Maite Gimeno Piña, i el seu Servei Municipal de Patrimoni Cultural, amb la col·laboració de la Confraria de la Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist; recull els resultats de la recerca desenvolupada, en l’actual ermita, per: les Dres. Carmen Alfaro Giner i Maria Paz de Miguel Ibáñez, especialistes en teixits i en restes òssies humanes procedents de contextos arqueològics, respectivament; Manuel Pérez Mateu, restaurador de les pintures murals i del paviment del cambril del temple; i el Dr. Alejandro Cañestro Donoso, especialista en l’arquitectura barroca a la província d’Alacant. Aquest grup d’investigadors i especialistes es troba encapçalat pels codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla: el Dr. Juan Antonio Mira Rico, l’arquitecte Màrius Bevià i Garcia i l’arqueòleg José Ramón Ortega Pérez.

A través de les seves pàgines el lector podrà conèixer, entre altres qüestions, l’origen del temple, sota l’advocació de Santa Maria, la seua ampliació al llarg de l’edat Mitjana, la seua transformació en ermita, després de la construcció de l’actual església parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció, i els processos de restauració historicista i científica duts a terme durant la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI, respectivament.

Vos hi esperem!

 PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento

¡Hola!

La vuelta de las vacaciones empieza con una gran noticia. Después de un largo tiempo de trabajo y de sortear una serie de vicisitudes que dan para escribir otro libro, el viernes 29 de septiembre tendrá lugar la presentación del libro De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento. La misma se realizará en la Casa de Cultura de Castalla, a partir de las 20:15 horas.

El volumen, editado por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Castalla, dirigida por Maite Gimeno Piña, y su Servei Municipal de Patrimoni Cultural, con la colaboración de la Confraria de la Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist; recoge los resultados de la investigación desarrollada, en la actual ermita, por: las Dras. Carmen Alfaro Giner y María Paz de Miguel Ibáñez, especialistas en tejidos y en restos óseos humanos procedentes de contextos arqueológicos, respectivamente; D. Manuel Pérez Mateu, restaurador de las pinturas murales y del pavimento del camarín del templo; y el Dr. Alejandro Cañestro Donoso, especialista en la arquitectura barroca en la provincia de Alicante. Este grupo de investigadores y especialistas se encuentra encabezado por los codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla: el Dr. Juan Antonio Mira Rico, el arquitecto Màrius Bevià i Garcia y el arqueólogo D. José Ramón Ortega Pérez.

A través de sus páginas el lector podrá conocer, entre otras cuestiones, el origen del templo, bajo la advocación de Santa María, su ampliación a lo largo de la Edad Media, su transformación en ermita, tras la construcción de la actual Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y los procesos de restauración historicista y científica llevados a cabo durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, respectivamente.

¡Os esperamos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

 

Descobreix una obra. Art en valor

Vos esperem!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Descubre una obra. Arte en valor

 

¡Os esperamos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

 

La Dansa de Castalla: bé immaterial de rellevància local

Hola!

L’any 2013, amb motiu de l’Any Cultural de la Dansa i el 30é aniversari de la recuperació de la Dansa de Castalla, es van iniciar els tràmits per a que la Generalitat Valenciana declarara la Dansa bé immaterial de rellevància local (més informació ací).

Després de quasi cinc anys, ja tenim bones notícies. El passat 30 de juny, la Generalitat Valenciana va publicar la iniciació de l’expedient per a declarar bé immaterial de rellevància local la Dansa de Castalla. D’aquesta manera, quan acabe la tramitació de l’expedient en setembre d’enguany, la de Castalla, serà la segona dansa protegida a la Comunitat Valenciana, després de la Mojiganga de Titaguas.

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/5904&L=0

D’altra banda, si és té en compte que, tradicionalment, les persones solem relacionar el patrimoni cultural amb els monuments; i deixem de costat allò que considerem que no ho és o li donem poca importància, declaracions com la de la Dansa encara tenen més importància, entre altres, per dos raons:

 • Reconeixerà un patrimoni cultural d’origen, possiblement, medieval/modern, que encara perdura i es practica.
 • Contribuirà a conservar una de les nostres festes més genuïnes. Perquè el que no es protegeix és com si no existira, i el que no existeix, lògicament, no conta.

Aquest tipus de plantejaments, més propis del passat que no d’ara, són un error perquè el patrimoni cultural d’un poble no està format, únicament, pels monuments. Com va assenyalar la UNESCO (1982), el patrimoni d’un poble comprèn les obres materials i immaterials que expressen la creativitat d’eixe poble, la llengua, els ritus, les creences, els llocs i monuments, la literatura, les obres d’art i els arxius i biblioteques (com podeu vore una varietat molta ampla, de la qual Castalla té una bona representació). Per sort, aquesta situació comença a canviar i ja es protegeixen els monuments i altres béns culturals.

Finalment, una actuació d’aquestes característiques hauria sigut impossible realitzar-se sense la col·laboració activa de les persones que practiquen la dansa. Elles són les principals protagonistes perquè la mantenen viva i la transmeten a les generacions futures. A totes elles gràcies i enhorabona!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

La Danza de Castalla: bien inmaterial de relevancia local

 

¡Hola!

El año 2013, con motivo del Año Cultural de la Danza y el 30 aniversario de la recuperación de la Danza de Castalla, se iniciaron los trámites para que la Generalitat de Valenciana declara la danza bien inmaterial de relevancia local (más información aquí).

Después de cinco años ya tenemos buenas noticias. El pasado 30 de junio, la Generalitat Valenciana va publico el inicio del expediente para declarar bien inmaterial de relevancia local la Danza de Castalla. De esta manera, cuando acabe la tramitación del expediente en septiembre de este año, la de Castalla, será la segunda danza protegida en la Comunidad Valenciana, después de la Mojiganga de Titaguas.

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/5904&L=0

Por otro lado, si se tiene en cuenta que, tradicionalmente, las personas solemos relacionar el patrimonio cultural con los monumentos; y dejamos de lado aquello que consideremos que no lo es o le damos poca importancia, declaraciones como la de la Danza todavía tienen más importancia, entre otras, por dos razones:

 • Reconocerá un patrimonio cultural de origen, posiblemente, medieval/moderno, que todavía perdura y se practica.
 • Contribuirá a conservar una de nuestras fiestas más genuinas. Porque aquello que no se protege es como si no existiera, y aquello no existe, lógicamente, no cuenta.

Este tipo de planteamientos, más propios del pasado que no de ahora, son un error porque el patrimonio cultural de un pueblo no está formado, únicamente, por los monumentos. Cómo señaló la UNESCO (1982), el patrimonio de un pueblo lo comprenden las obras materiales e inmateriales que expresan la creatividad de un pueblo, la lengua, las creencias, los lugares y monumentos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas (como podéis ver una variedad muy amplia de la cual Castalla tiene una buena representación).

Finalmente, una actuación de estas características habría sido imposible realizarse sin la colaboración activa de las personas que practican la danza. Ellas son las principales protagonistas, porque la mantienen viva y la transmiten a las generaciones futuras. ¡A todas ellas gracias y enhorabuena!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Conferència i jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

Bon dia!

Per a difondre els resultats de l’excavació arqueològica, i la consolidació de les restes aparegudes, realitzada recentment a la vila medieval de Castalla (mes informació ací); la Regidoria i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla han organitzat una sèrie d’activitats.

La primera d’elles tindrà lloc el pròxim divendres 24 de març, a les 20:15 hores, a la sala polivalent 1 de la Casa de Cultura. Aquesta consistirà en una conferència a càrrec de Juan Antonio Mira Rico i José Ramón Ortega Pérez, codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla; en la que explicaran el treball realitzat l’any 2016 i les perspectives de futur que presenta la vila medieval.

 

Dos dies després, el 26 de març, es realitzarà una jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castalla en la qual, a més de visitar el castell, es podran vore els resultats de la intervenció realitzada a la vila. Aquesta activitat, en la que col·laborarà la Tourist Info Castalla, serà gratuïta encara que per a poder assistir s’ha de reservar plaça –al cartell hi ha més informació.

Vos esperem!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Conferencia y jornada de puertas abiertas en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

 

¡Buenos días!

Para difundir los resultados de la excavación arqueológica, y la consolidación de los restos aparecidos, realizada recientemente en la villa medieval de Castalla (más información aquí); la Concejalía y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla han organizado una serie de actividades.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo viernes 24 de marzo, a las 20:15 horas, en la sala polivalente 1 de la Casa de Cultura. Esta consistirá en una conferencia a cargo de Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez, codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla; en la que explicarán el trabajo realizado en 2016 y las perspectivas de futuro que presenta la villa medieval.

Dos días después, el 26 de marzo, se realizará una jornada de puertas abiertas en el Conjunt Patrimonial del Castalla en la que, además de visitar el castillo, se podrán ver los resultados de la intervención realizada en la villa. Esta actividad, en la que colaborarán los compañeros de la Tourist Info Castalla, será gratuita aunque para poder asistir hay que reservar plaza –en el cartel hay más información.

¡Os esperamos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.