Jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

Hola!

La Regidoria de Patrimoni Cultural, encapçalada per Maite Gimeno Piña, i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, han organitzat, per als pròxims dissabte 30 de setembre i diumenge 1 d’octubre, una jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

En concret, les portes obertes es centraran en el castell. D’aquesta manera, es podrà visitar la museïtzació realitzada al cos de guàrdia del Palau, així com la resta de la fortificació. Aquesta activitat, en la que col·laborarà la Tourist Info Castalla, serà gratuïta encara que per a poder assistir s’ha de reservar plaça –al cartell hi ha més informació.

A més, recordeu que el divendres, 29  de setembre, tindrà lloc la presentació del llibre sobre l’Ermita de la Sang (més informació ací).

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Jornada de puertas abiertas en el Conjunto Patrimonial del Castell de Castalla

¡Hola!

La Concejalía de Patrimonio Cultural, encabezada por Maite Gimeno Piña, y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, han organizado, para los próximos sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre, una jornada de puertas abiertas en el Conjunto Patrimonial del Castell de Castalla.

En concreto, las puertas abiertas se centraran en el castillo. De esta manera, se podrà visitar la musealización realitzada en el cuerpo de guardia del Palau, así como el resto de la fortificación. Esta actividad, en que colabarará la Tourist Info Castalla, será gratuita aunque para poder asistir hay que reservar plaza –en el cartel hay más información.

Además, recordad que el viernes, 29 de septiembre, tendrá lugar la presentación del libro sobre la Ermita de la Sang (más información aquí).

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Anuncis

Subvenció de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Bon dia!

El passat 5 de setembre es va publicar, al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolució de 30 d’agost de 2017, de la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Generalitat Valenciana. L’Ajuntament de Castalla apareix en ella com un dels cinc municipis de la província d’Alacant als quals s’ha concedit una subvenció econòmica per a la conservació i protecció del seu patrimoni cultural.

La Regidoria de Patrimoni Cultural, encapçalada per Maite Gimeno Piña, i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, rebran el 75 % del cost per a adequar l’antiga porta d’accés, localitzada l’any passat en les excavacions arqueològiques de la plaça de l’Ermita de la Sang, subvencionades per l’Agència Valenciana de Turisme (més informació ací) i la senyalització de la vila medieval. Ambdues es troben al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. De manera concreta, els treballs consistiran en:

 • Recuperació dels carreus de la porta destruïts en els anys 70 (làms. 1 i 2), així com de part de les dovelles que conformaven l’arc d’accés.
Làmina 1. Vista actual de l’arc // Lámina 1. Vista actual del arco.
Làmina 2. Reforma de la plaça de l’Ermita de la Sang. Anys 60 i 70 del segle XX. A la dreta s’aprecia la destrucció de l’arc. Fotografia: autor desconegut // Lámina 2. Reforma de la plaza de la Ermita de la Sang. Años 60 y 70 del siglo XX. A la derecha se puede ver la destrucción del arco. Autor de la fotografía: desconocida.
 • Col·locació de panells indicatius, sobre els elements que poden visitar-se i la direcció a seguir.
 • Recuperació, sobre el paviment actual de la plaça de l’Ermita de la Sang, dels traçats de la porta, la muralla i la rampa d’accés, que ara mateix no són visibles (làm. 3).
Làmina 3. Muralla, en primer terme, i rampa empedrada // Lámina 3. Muralla, en primer término, y rampa empedrada.

Està previst començar els treballs en les pròximes setmanes, sota la direcció científica de Juan Antonio Mira Rico i José Ramón Ortega Pérez, codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací) i l’arquitecte Jaume Manuel Giner Martínez; així que en breu vos informarem sobre el ritme dels mateixos.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Subvención de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

¡Buenos días!

El pasado 5 de septiembre se publicó, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana. El Ayuntamiento de Castalla aparece en ella como uno de los cinco municipios de la provincia de Alicante a los cuales se ha concedido una subvención económica para la conservación y protección de su patrimonio cultural.

La Concejalía de Patrimonio Cultural, encabezada por Maite Gimeno Piña, y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla, recibirán el 75% del coste para adecuar la antigua puerta de acceso, localizada el año pasado en las excavaciones arqueológicas de la plaza de la Ermita de la Sang, subvencionadas por la Agencia Valenciana de Turismo (más información aquí) y la señalización de la villa medieval. Ambas se encuentran en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. De manera concreta, los trabajos consistirán en:

 • Recuperación de los sillares de la puerta destruidos en los años 70 (ver láms. 1 y 2), así como de parte de las dovelas que conformaban el arco de acceso.
 • Señalización patrimonial, con paneles explicativos, de la plaza de la Ermita de la Sang y del aljibe.
 • Colocación de paneles indicativos, sobre los elementos que pueden visitarse y la dirección a seguir.
 • Recuperación, sobre el pavimento actual de la plaza de la Ermita de la Sang, de los trazados de la puerta, la muralla y la rampa de acceso, que ahora mismo no son visibles (ver lám. 3).

Está previsto comenzar los trabajos en los próximas semanas, bajo la dirección científica de Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez, codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunto Patrimonial del Castell de Castalla (más información aquí); así que en breve os informaremos sobre el ritmo de los mismos.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento

Hola!

La tornada de les vacances comença amb una gran notícia. Després d’un llarg temps de treball i de sortejar una sèrie de vicissituds que donen per escriure un altre llibre, el divendres 29 de setembre tindrà lloc la presentació del llibre De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento. La mateixa es realitzarà a la Casa de Cultura de Castalla, a partir de les 20:15 hores.

El volum, editat per la Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Castalla, dirigida per Maite Gimeno Piña, i el seu Servei Municipal de Patrimoni Cultural, amb la col·laboració de la Confraria de la Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist; recull els resultats de la recerca desenvolupada, en l’actual ermita, per: les Dres. Carmen Alfaro Giner i Maria Paz de Miguel Ibáñez, especialistes en teixits i en restes òssies humanes procedents de contextos arqueològics, respectivament; Manuel Pérez Mateu, restaurador de les pintures murals i del paviment del cambril del temple; i el Dr. Alejandro Cañestro Donoso, especialista en l’arquitectura barroca a la província d’Alacant. Aquest grup d’investigadors i especialistes es troba encapçalat pels codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla: el Dr. Juan Antonio Mira Rico, l’arquitecte Màrius Bevià i Garcia i l’arqueòleg José Ramón Ortega Pérez.

A través de les seves pàgines el lector podrà conèixer, entre altres qüestions, l’origen del temple, sota l’advocació de Santa Maria, la seua ampliació al llarg de l’edat Mitjana, la seua transformació en ermita, després de la construcció de l’actual església parroquial de la Mare de Déu de l’Assumpció, i els processos de restauració historicista i científica duts a terme durant la segona meitat del segle XX i principis del segle XXI, respectivament.

Vos hi esperem!

 PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento

¡Hola!

La vuelta de las vacaciones empieza con una gran noticia. Después de un largo tiempo de trabajo y de sortear una serie de vicisitudes que dan para escribir otro libro, el viernes 29 de septiembre tendrá lugar la presentación del libro De la Iglesia de Santa Maria a la Ermita de la Sang. Nuevas aportaciones para su conocimiento. La misma se realizará en la Casa de Cultura de Castalla, a partir de las 20:15 horas.

El volumen, editado por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Castalla, dirigida por Maite Gimeno Piña, y su Servei Municipal de Patrimoni Cultural, con la colaboración de la Confraria de la Santíssima Sang del Nostre Senyor Déu Jesucrist; recoge los resultados de la investigación desarrollada, en la actual ermita, por: las Dras. Carmen Alfaro Giner y María Paz de Miguel Ibáñez, especialistas en tejidos y en restos óseos humanos procedentes de contextos arqueológicos, respectivamente; D. Manuel Pérez Mateu, restaurador de las pinturas murales y del pavimento del camarín del templo; y el Dr. Alejandro Cañestro Donoso, especialista en la arquitectura barroca en la provincia de Alicante. Este grupo de investigadores y especialistas se encuentra encabezado por los codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla: el Dr. Juan Antonio Mira Rico, el arquitecto Màrius Bevià i Garcia y el arqueólogo D. José Ramón Ortega Pérez.

A través de sus páginas el lector podrá conocer, entre otras cuestiones, el origen del templo, bajo la advocación de Santa María, su ampliación a lo largo de la Edad Media, su transformación en ermita, tras la construcción de la actual Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, y los procesos de restauración historicista y científica llevados a cabo durante la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, respectivamente.

¡Os esperamos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

 

Descobreix una obra. Art en valor

Vos esperem!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Descubre una obra. Arte en valor

 

¡Os esperamos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

 

La Dansa de Castalla: bé immaterial de rellevància local

Hola!

L’any 2013, amb motiu de l’Any Cultural de la Dansa i el 30é aniversari de la recuperació de la Dansa de Castalla, es van iniciar els tràmits per a que la Generalitat Valenciana declarara la Dansa bé immaterial de rellevància local (més informació ací).

Després de quasi cinc anys, ja tenim bones notícies. El passat 30 de juny, la Generalitat Valenciana va publicar la iniciació de l’expedient per a declarar bé immaterial de rellevància local la Dansa de Castalla. D’aquesta manera, quan acabe la tramitació de l’expedient en setembre d’enguany, la de Castalla, serà la segona dansa protegida a la Comunitat Valenciana, després de la Mojiganga de Titaguas.

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/5904&L=0

D’altra banda, si és té en compte que, tradicionalment, les persones solem relacionar el patrimoni cultural amb els monuments; i deixem de costat allò que considerem que no ho és o li donem poca importància, declaracions com la de la Dansa encara tenen més importància, entre altres, per dos raons:

 • Reconeixerà un patrimoni cultural d’origen, possiblement, medieval/modern, que encara perdura i es practica.
 • Contribuirà a conservar una de les nostres festes més genuïnes. Perquè el que no es protegeix és com si no existira, i el que no existeix, lògicament, no conta.

Aquest tipus de plantejaments, més propis del passat que no d’ara, són un error perquè el patrimoni cultural d’un poble no està format, únicament, pels monuments. Com va assenyalar la UNESCO (1982), el patrimoni d’un poble comprèn les obres materials i immaterials que expressen la creativitat d’eixe poble, la llengua, els ritus, les creences, els llocs i monuments, la literatura, les obres d’art i els arxius i biblioteques (com podeu vore una varietat molta ampla, de la qual Castalla té una bona representació). Per sort, aquesta situació comença a canviar i ja es protegeixen els monuments i altres béns culturals.

Finalment, una actuació d’aquestes característiques hauria sigut impossible realitzar-se sense la col·laboració activa de les persones que practiquen la dansa. Elles són les principals protagonistes perquè la mantenen viva i la transmeten a les generacions futures. A totes elles gràcies i enhorabona!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

La Danza de Castalla: bien inmaterial de relevancia local

 

¡Hola!

El año 2013, con motivo del Año Cultural de la Danza y el 30 aniversario de la recuperación de la Danza de Castalla, se iniciaron los trámites para que la Generalitat de Valenciana declara la danza bien inmaterial de relevancia local (más información aquí).

Después de cinco años ya tenemos buenas noticias. El pasado 30 de junio, la Generalitat Valenciana va publico el inicio del expediente para declarar bien inmaterial de relevancia local la Danza de Castalla. De esta manera, cuando acabe la tramitación del expediente en septiembre de este año, la de Castalla, será la segunda danza protegida en la Comunidad Valenciana, después de la Mojiganga de Titaguas.

http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2017/5904&L=0

Por otro lado, si se tiene en cuenta que, tradicionalmente, las personas solemos relacionar el patrimonio cultural con los monumentos; y dejamos de lado aquello que consideremos que no lo es o le damos poca importancia, declaraciones como la de la Danza todavía tienen más importancia, entre otras, por dos razones:

 • Reconocerá un patrimonio cultural de origen, posiblemente, medieval/moderno, que todavía perdura y se practica.
 • Contribuirá a conservar una de nuestras fiestas más genuinas. Porque aquello que no se protege es como si no existiera, y aquello no existe, lógicamente, no cuenta.

Este tipo de planteamientos, más propios del pasado que no de ahora, son un error porque el patrimonio cultural de un pueblo no está formado, únicamente, por los monumentos. Cómo señaló la UNESCO (1982), el patrimonio de un pueblo lo comprenden las obras materiales e inmateriales que expresan la creatividad de un pueblo, la lengua, las creencias, los lugares y monumentos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas (como podéis ver una variedad muy amplia de la cual Castalla tiene una buena representación).

Finalmente, una actuación de estas características habría sido imposible realizarse sin la colaboración activa de las personas que practican la danza. Ellas son las principales protagonistas, porque la mantienen viva y la transmiten a las generaciones futuras. ¡A todas ellas gracias y enhorabuena!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Conferència i jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

Bon dia!

Per a difondre els resultats de l’excavació arqueològica, i la consolidació de les restes aparegudes, realitzada recentment a la vila medieval de Castalla (mes informació ací); la Regidoria i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla han organitzat una sèrie d’activitats.

La primera d’elles tindrà lloc el pròxim divendres 24 de març, a les 20:15 hores, a la sala polivalent 1 de la Casa de Cultura. Aquesta consistirà en una conferència a càrrec de Juan Antonio Mira Rico i José Ramón Ortega Pérez, codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla; en la que explicaran el treball realitzat l’any 2016 i les perspectives de futur que presenta la vila medieval.

 

Dos dies després, el 26 de març, es realitzarà una jornada de portes obertes al Conjunt Patrimonial del Castalla en la qual, a més de visitar el castell, es podran vore els resultats de la intervenció realitzada a la vila. Aquesta activitat, en la que col·laborarà la Tourist Info Castalla, serà gratuïta encara que per a poder assistir s’ha de reservar plaça –al cartell hi ha més informació.

Vos esperem!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

 

Conferencia y jornada de puertas abiertas en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

 

¡Buenos días!

Para difundir los resultados de la excavación arqueológica, y la consolidación de los restos aparecidos, realizada recientemente en la villa medieval de Castalla (más información aquí); la Concejalía y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla han organizado una serie de actividades.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo viernes 24 de marzo, a las 20:15 horas, en la sala polivalente 1 de la Casa de Cultura. Esta consistirá en una conferencia a cargo de Juan Antonio Mira Rico y José Ramón Ortega Pérez, codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla; en la que explicarán el trabajo realizado en 2016 y las perspectivas de futuro que presenta la villa medieval.

Dos días después, el 26 de marzo, se realizará una jornada de puertas abiertas en el Conjunt Patrimonial del Castalla en la que, además de visitar el castillo, se podrán ver los resultados de la intervención realizada en la villa. Esta actividad, en la que colaborarán los compañeros de la Tourist Info Castalla, será gratuita aunque para poder asistir hay que reservar plaza –en el cartel hay más información.

¡Os esperamos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

Descobert gran part del sistema de canalització d’aigües de l’aljub de la vila

Bon dia!

Com es va informar en el post anterior (més informació ací) des de fa unes setmanes es treballa a la part de la vila medieval situada al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. En concret, a la zona de l’aljub on ja s’ha actuat en anys anteriors (més informació ací).

Com en altres ocasions, les troballes no s’han fet esperar. En poc temps s’ha descobert un sistema de canals tallats en la roca, escalonats en el seu interior –per a evitar que l’aigua baixara a una velocitat excessiva– i, amb una profunditat, en alguns punts, de més de 2 m (làms. 1 i 2). Un sistema, possiblement musulmà (segle XI), que no s’excavarà totalment aquesta campanya, perquè arranca des de la part alta del turó i és molt extens. En aquest sentit, l’excavació del mur situat prop de la creu del Calvari, ha confirmat que es tracta d’una estructura hidràulica, en concret d’altra canalització d’aigua (làms. 3 i 4) que la portaria fins un depòsit, situat als seus peus i excavat en el subsòl, que ara no és visible. A més, la part superior d’aquesta estructura també serviria, possiblement, de rampa d’accés a la zona alta de la vila i el castell. A partir de les pròximes setmanes es duran a terme els últims treballs de consolidació i adequació, amb morters protectors, graves de colors per a identificar l’adscripció cronològica i cultural de les restes constructives documentades, i la plantació de vegetació autòctona.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Làmines 1 i 2. Vista i detall de la canalització d’aigües // Láminas 1 y 2. Vista y detalle de la canalización de aguas.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

04
Làmines 3 i 4. Vista frontal i superior de l’estructura hidràulica i plataforma d’accès al nivell superior de la vila i el castell // Láminas 3 y 4. Vista frontal y superior de la estructura hidráulica y plataforma de acceso al nivel superior de la villa y el castillo.

D’altra banda, a la mateixa  zona de l’aljub, també, s’ha desmuntat una penya amb moltes clivelles i risc de caure (làms. 5 i 6). Eliminat el perill que representava, ara s’excavarà la seua base per a confirmar o descartar l’existència d’estructures arqueològiques.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Làmines 5 i 6. Enderrocament de la penya // Láminas 5 y 6. Derrumbe de la peña.

Seguiu atentes i atents!

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Descubierto gran parte del sistema de canalización de aguas del aljibe de la villa

¡Buenos días!

Como se informó en el post anterior (más información aquí) desde hace unas semanas se trabaja en la parte de la villa medieval situada en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. En concreto, en la zona del aljibe donde ya se ha actuado en años anteriores (más información aquí).

Como en otras ocasiones, los hallazgos no se han hecho esperar. En poco tiempo se ha descubierto un sistema de canales tallados en la roca, escalonados en su interior –para evitar que el agua bajara a una velocidad excesiva– y, con una profundidad, en algunos puntos, de más de 2 m (ver láms. 1 y 2). Un sistema, posiblemente musulmán (siglo XI), que no se excavará totalmente esta campaña, porque arranca desde la parte alta del cerro y es muy extenso. En este sentido, la excavación del muro situado cerca de la cruz del Calvario, ha confirmado que se trata de una estructura hidráulica, en concreto de otra canalización de agua (ver láms. 3 y 4) que la llevaría hasta un depósito, situado a sus pies y excavado en el subsuelo, que ahora no es visible. Además, la parte superior de esta estructura también serviría, posiblemente, de rampa de acceso a la zona alta de la villa y el castillo. A partir de las próximas semanas se llevarán a cabo los últimos trabajos de consolidación y adecuación, con morteros protectores, gravas de colores para identificar la adscripción cronológica y cultural de los restos constructivos documentadas, y la plantación de vegetación autóctona.

Por otra parte, en la misma zona del aljibe, también, se ha desmontado una peña con muchas grietas y riesgo de caer (ver láms. 5 y 6). Eliminado el peligro que representaba, ahora se excavará su base para confirmar o descartar la existencia de estructuras arqueológicas.

¡Seguid atentas y atentos!

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.