Sant Roc en el patrimoni cultural de Castalla

Bon dia!

Davant les pròximes festes de vaca en honor de Sant Roc –sant dels pobres i malalts, que va viure en el segle XIV, i antic patró de Castalla[1]–, s’ha considerat interessant donar a conèixer la seua presència en el nostre patrimoni cultural. Una presència, en molts casos, desapercebuda per a la majoria de nosaltres i plasmada en:

  • Espais públics.
  • Retaules ceràmics.

 

ESPAIS PÚBLICS

En la guia de carrers se’n troben tres dedicats al sant: el carrer Sant Roc (làm. 1), el carreró de Sant Roc (làm. 2) i el carrer Forn de Sant Roc (làm. 3). Els tres es localitzen en el centre històric de Castalla, bé que recull bona part de la història i del patrimoni cultural de Castalla. El mateix està protegit com a nucli històric tradicional amb la categoria de bé de rellevància local (segons la disposició addicional quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià).

Làmina 1 / Lámina 1. Carrer Sant Roc / Calle Sant Roc.
Làmina 1. Carrer Sant Roc // Làmina 1. Calle Sant Roc.
Làmina 2. Carreró de Sant Roc / Lámina 2. Callejón de San Roque.
Làmina 2. Carreró de Sant Roc // Lámina 2. Callejón de San Roque.
Làmina 3. Carrer Forn de Sant Roc / Lámina 3. Calle Forn de Sant Roc.
Làmina 3. Carrer Forn de Sant Roc // Lámina 3. Calle Forn de Sant Roc.

 

RETAULES CERÀMICS

Aquesta manifestació singular de la religiositat popular es troba molt present a diversos llocs de Castalla i el seu terme municipal, però, sobre tot, al centre històric. Es divideixen en dos grups:

  • Anteriors a 1940. Són els retaules més antics, protegits com espais etnològics d’interès local amb la categoria de bé de rellevància local (segons la disposició addicional quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià), i inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural Valencià. En aquest grup es troben els retaules de Sant Roc situats al carrer de les Tronetes (mitjans del segle XIX) (làm. 4), carrer Punta de la Penya (1887) (làm. 5) i carrer Forn de Sant Roc (mitjans del segle XIX) (làm. 6). També hi havia altre al carrer Sant Roc (làm. 7), però ara ja no es localitza en el seu emplaçament original perquè l’edifici ha desaparegut (sembla que el custodia la Confraria de Sant Roc).
Làmina 4. Sant Roc del carrer de les Tronetes / Lámina 4. San Roque de la calle de les Tronetes.
Làmina 4. Sant Roc del carrer de les Tronetes // Lámina 4. San Roque de la calle de les Tronetes.
Làmina 5. Sant Roc del carrer Punta de la Penya / Lámina 5. San Roque de la calle Punta de la Penya.
Làmina 5. Sant Roc del carrer Punta de la Penya // Lámina 5. San Roque de la calle Punta de la Penya.
Làmina 6. Sant Roc del carrer Forn de Sant Roc // Lámina 6. San Roque de la calle Forn de Sant Roc.
Làmina 6. Sant Roc del carrer Forn de Sant Roc // Lámina 6. San Roque de la calle Forn de Sant Roc.
Làmina 7. Sant Roc del carrer Sant Roc // Lámina 7. San Roque de la calle Sant Roc.
Làmina 7. Sant Roc del carrer Sant Roc // Lámina 7. San Roque de la calle Sant Roc. Font: Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià // Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano.
  • Posteriors a 1940. Són els retaules més moderns, que no estan protegits per la Llei de Patrimoni Cultural Valencià ni inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural Valencià. Aquest fet ocorre perquè encara no han assolit el valor patrimonial necessari per a ser protegits i inclosos en l’Inventari del Patrimoni Cultural. La seua protecció, passa per la inclusió en el catàleg de béns i espais protegits del pla general d’ordenació urbana de Castalla. En aquest grup es localitzen els retaules ubicats al carrer de la Costera (làm. 8), a la plaça del Carreter (làm. 9) i al carrer Dr. Sapena.
Làmina 8. Sant Roc del carrer de la Costera // Lámina 8. San Roque de la calle de la Costera.
Làmina 8. Sant Roc del carrer de la Costera // Lámina 8. San Roque de la calle de la Costera.
Làmina 9. Sant Roc de la plaça del Carreter // Lámina 9. San Roque de la Plaza del Carreter.
Làmina 9. Sant Roc de la plaça del Carreter // Lámina 9. San Roque de la Plaza del Carreter.

 

Com podeu comprovar en les imatges anteriors, el sant sol representar-se agenollat, amb la llaga en el genoll esquerre, el bastó amb carabassa en la mà dreta i el gos junt a ell.

 

Bibliografia:

Cerdà i Bordera, F. J., Segura Martí, J. Mª. (1983): Catàleg de retaules ceràmics de Castalla. Revista de Festes de Moros i Cristians: s/p. Castalla.

González Hernández, M. Á. (2004): Castalla en el origen de la fiesta de Moros y Cristianos (1473-1804). Castalla.

 

PD: Ací podeu descarregar gratis el llibre La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 2005-2010.

 

San Roque en el patrimonio cultural de Castalla

 

¡Buenos días!

Ante las próximas fiestas de vaca en honor de San Roque –santo de los pobres y enfermos, que vivió en el siglo XIV, y antiguo patrón de Castalla[2]–, se ha considerado interesante dar a conocer su presencia en nuestro patrimonio cultural. Una presencia, en muchos casos, desapercibida para la mayoría de nosotros y plasmada en:

  • Espacios públicos dedicados.
  • Retablos cerámicos.

 

ESPACIOS PÚBLICOS

En la guía de calles se encuentran tres dedicadas al santo: la calle Sant Roc (ver lám. 1), el callejón de San Roc (ver lám. 2) y la calle Forn de Sant Roc (ver lám. 3). Los tres se localizan en el centro histórico de Castalla, bien que recoge buena parte de la historia y del patrimonio cultural de Castalla. El mismo está protegido como Núcleo Histórico Tradicional con la categoría de Bien de Relevancia Local (según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano).

 

RETABLOS CERÁMICOS

Esta manifestación singular de la religiosidad popular se encuentra muy presente en varios lugares de Castalla y su término municipal, pero, sobre todo, en el centro histórico. Se dividen en dos grupos:

  • Anteriores a 1940. Son los retablos más antiguos, protegidos como Espacios Etnológicos de Interés Local con la categoría de Bien de Relevancia Local (según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano), e incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano. En este grupo se encuentran los retablos de Sant Roc situados en la calle de las Tronetes (mediados del siglo XIX) (ver lám. 4), calle Punta de la Peña (1887) (ver lám. 5) y calle Forn de Sant Roc (mediados del siglo XIX) (ver lám. 6). También había otro en la calle Sant Roc (ver lám. 7), pero ahora ya no se localiza en el su emplazamiento original porque el edificio ha desaparecido (parece que lo custodia la Cofradía de Sant Roc).
  • Posteriores a 1940. Son los retablos más modernos, que no están protegidos por la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ni incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural Valenciano. Este hecho ocurre porque todavía no han logrado el valor patrimonial necesario para ser protegidos e incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural. Su protección, pasa por la inclusión en el catálogo de bienes y espacios protegidos del plan general de ordenación urbana de Castalla. En este grupo se localizan los retablos ubicados en la calle de la Costera (ver lám. 8), en la plaza del Carreter (ver lám. 9) y en la calle Dr. Sapena.

 

Cómo podéis comprobar en las imágenes anteriores, el santo suele representarse arrodillado, con la llaga en la rodilla izquierda, el bastón con calabaza en la mano derecha y el perro junto a él.

 

Bibliografía:

Cerdà i Bordera, F. J., Segura Martí, J. Mª. (1983): Catàleg de retaules ceràmics de Castalla. Revista de Festes de Moros i Cristians: s/p. Castalla.

González Hernández, M. Á. (2004): Castalla en el origen de la fiesta de Moros y Cristianos (1473-1804). Castalla.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis el libro La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 2005-2010.

 

[1] Sant Roc va ser patró de la localitat entre els anys 1648/1653 i 1719?, fins el canvi de patronatge a favor de la Verge de la Soledat (González, 2004: 95).

[2] San Roque fue patrón de la localidad entre los años 1648/1653 y 1¿1719?, hasta el cambio de patronazgo en favor de la Virgen de la Soledad (González, 2004: 95).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s