El Consell Valencià de Cultura participa en la complementació de bé d’interès cultural del castell i les muralles de Castalla

Hola!

Des del passat dimecres 27 de març, el Consell Valencià de Cultura (CVC) –institució consultiva i assessora de la Generalitat Valenciana–; col·labora en la culminació de la declaració de bé d’interès cultural del castell i les muralles de Castalla.

En aquest sentit, l’esmentat dia es va rebre la visita de Vicente Ferrero Molina, membre de la Comissió de Llegat Històric i Artístic del CVC (làms. 1 i 2). El Sr. Ferrero va recopilar la informació necessària per a elaborar el corresponent informe. A més, es va interessar especialment per l’inici del projecte de recuperació del Castell de Castalla (1984); les característiques tècniques de la intervenció arquitectònica realitzada en la fortificació –sota la direcció facultativa de l’arquitecte Màrius Bevià i Garcia (2003-2006); i el Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla –executat pel Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (2009-actualitat).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Làmines 1 i 2. Vicente Ferrer Molina // Láminas 1 i 2. Vicente Ferrero Molina.
Làmines 1 i 2. Vicente Ferrer Molina // Láminas 1 i 2. Vicente Ferrero Molina.

Els comentaris de Vicente Ferrero sobre el treball desenvolupat van ser molt positius. Per això, estem convençuts que l’informe del CVC recolzarà la tasca realitzada i apostarà, sens dubte, per a finalitzar la declaració de bé d’interès cultural del castell i les muralles. Una actuació que, com es va comentar en altre post, també contribuirà a la recuperació social del centre històric; i suposarà l’harmonització patrimonial de Castalla amb els municipis de la província que, enlloc de rebutjar els seus béns culturals, els han integrat en la seua dinàmica cultural, econòmica i social.

 ***

 El Consell Valencià de Cultura participa en la complementación de Bien de Interés Cultural del castillo y las murallas de Castalla

¡Hola!

Desde el  pasado miércoles 27 de marzo, el Consell Valencià de Cultura (CVC) –institución consultiva y asesora de la Generalitat Valenciana–; colabora en la culminación de la declaración de Bien de Interés Cultural del castillo y las murallas de Castalla.

En este sentido, el citado día se recibió la visita de Vicente Ferrero Molina, miembro de la Comissió de Llegat Històric i Artístic del CVC (láms. 1 y 2). El Sr. Ferrero recopiló la información necesaria para elaborar el correspondiente informe. Además, se interesó especialmente por el inicio del proyecto de recuperación social del Castell (1984); las características técnicas de la intervención arquitectónica realizada en la fortificación –bajo la dirección facultativa del arquitecto Màrius Bevià i Garcia (2003-2006)–; y el Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla –ejecutado por el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (2009-actualidad)–.

Los comentarios de Vicente Ferrero sobre el trabajo realizado fueron muy positivos. Por esto, estamos convencidos que el informe del CVC respaldará la tarea realizada y apostará sin lugar a dudas, por finalizar la declaración de Bien de Interés Cultural del castillo y las murallas. Una actuación que, como se comentó en otro post, también contribuirá a la recuperación social del centro histórico; y supondrá la armonización patrimonial de Castalla con los municipios de la provincia que, en lugar de rechazar sus bienes culturales, los han integrado en su dinámica cultural, económica y social.