Segueix la recuperació de la Castalla medieval

Hola!

L’any entra en la seua recta final, però l’activitat del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla continua sense descans.

El passat dia 18 de novembre va començar una nova intervenció en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, en concret en la vila medieval. Aquesta està finançada per la Regidoria de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Castalla –amb col·laboració de la Regidoria de Manteniment Urbà–; dirigida per Juan Antonio Mira Rico, Màrius Bevià i Garcia i José Ramón Ortega Pérez –codirectors del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla–; autoritzada per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana; i executada per l’empresa ARPA PATRIMONIO S.L.

En aquesta ocasió, la intervenció planejada en la denominada zona aljub, va en una triple direcció: acabar d’excavar les estructures annexes localitzades en 2013 junt al depòsit d’aigua (figs. 1-3), per a conèixer la seua funcionalitat, configuració interna i la seua relació amb la resta dels altres elements documentats de la vila; consolidar-les per a evitar el seu deteriorament; i adequar-les per a que puguen ser enteses pels visitants.

Figura 1. Treballs topogràfics previs // Trabajos topográficos previos.
Figura 1. Treballs topogràfics previs // Figura 1. Trabajos topográficos previos.
Figura 2. Vista general de l'àrea d'intervenció // Figura 2. Vista general del área de intervención.
Figura 2. Vista general de l’àrea d’intervenció // Figura 2. Vista general del área de intervención.
Figura 3. Detall del procés d'excavació arqueològica // Figura 3. Detalle del proceso de excavación arqueológica.
Figura 3. Detall del procés d’excavació arqueològica // Figura 3. Detalle del proceso de excavación arqueológica.

De les mateixes encara no s’ha pogut esbrinar la seua funcionalitat, però pel material recuperat –ceràmiques per a preparar, presentar i emmagatzemar aliments–; pot apuntar-se que es tracta de construccions de tipus domèstic –tal volta vivendes?–. Sobre la seua adscripció cronològica i cultural, el material ceràmic recuperat en 2013 les situa entre els segles XI-XV. Aquesta àmplia cronologia permet afermar que, les estructures, van ser construïdes en època musulmana i reutilitzades després de l’arribada dels cristians a Castalla (1244).

D’altra banda la consolidació amb morters protectors, geotèxtil i graves de colors, com les del castell, evitarà el seu deteriorament i facilitarà, als visitants, la seua identificació cronològica i cultural.

No obstant, aquesta no és la única actuació que es durà a terme. També està previst realitzar un sondeig arqueològic a l’interior de la xicoteta cova situada junt les estructures i l’aljub per a vore conté presència humana. Mentre que al nord del depòsit, s’acondicionarà una zona de descans amb bancs i papereres que permetrà, a més de descansar, observar l’aljub i les estructures annexes i bona part de la Foia de Castalla. Per últim, també es plantarà vegetació autòctona del turó en determinats punts de la zona de treball.

Es tracta, en definitiva, d’una actuació ambiciosa que, combinada amb altres que es realitzen com la publicació dels resultats de l’estudi de l’Ermita de la Sang, permetrà aprofundir, conèixer i difondre millor la nostra història i patrimoni cultural. I, com no, incrementar l’atractiu del producte turístic per excel·lència de Castalla: el seu Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Sigue la recuperación de la Castalla medieval

¡Hola!

El año entra en su recta final, pero la actividad del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla continúa sin descanso.

El pasado día 18 de noviembre comenzó una nueva intervención en el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, en concreto en la villa medieval. La misma está financiada por la Concejalía de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Castalla –con colaboración de la Concejalía de Mantenimiento Urbano–; dirigida por Juan Antonio Mira Rico, Màrius Beviá y García y José Ramón Ortega Pérez -codirectores del Proyecto de recuperación social del Conjunto Patrimonial del Castell de Castalla-; autorizada por la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de la Generalitat Valenciana; y ejecutada por la empresa ARPA PATRIMONIO S.L.

En esta ocasión, la intervención planeada en la denominada zona aljibe, va en una triple dirección: terminar de excavar las estructuras anexas localizadas en 2013 junto al depósito de agua (ver figs. 1-3), para conocer su funcionalidad, configuración interna y su relación con el resto de los otros elementos documentados de la ciudad; consolidarlas para evitar su deterioro; y adecuarlas para que puedan ser entendidas por los visitantes.

De las mismas aún no se ha podido averiguar su funcionalidad, pero por el material recuperado –cerámicas para preparar, presentar y almacenar alimentos–; puede apuntarse que se trata de construcciones de tipo doméstico –¿tal vez viviendas?–. Sobre su adscripción cronológica y cultural, el material cerámico recuperado en 2013 las sitúa entre los siglos XI-XV. Esta amplia cronología permite afianzar que, las estructuras, fueron construidas en época musulmana y reutilizadas después de la llegada de los cristianos en Castalla (1244).

Por otro lado la consolidación con morteros protectores, geotextil y gravas de colores, como las del castillo, evitará su deterioro y facilitará, a los visitantes, su identificación cronológica y cultural.

Sin embargo, esta no es la única actuación que se llevará a cabo. También está previsto realizar un sondeo arqueológico en el interior de la pequeña cueva situada junto las estructuras y el aljibe para ver contiene presencia humana. Mientras que en el norte del depósito, se acondicionará una zona de descanso con bancos y papeleras que permitirá, además de descansar, observar el aljibe y las estructuras anexas y buena parte de la Foia de Castalla. Por último, también se plantará vegetación autóctona del cerro en determinados puntos de la zona de trabajo.

Se trata, en definitiva, de una actuación ambiciosa que, combinada con otras que se realizan como la publicación de los resultados del estudio de la Ermita de la Sang, permitirá profundizar, conocer y difundir mejor nuestra historia y patrimonio cultural. Y, cómo no, incrementar el atractivo del producto turístico, por excelencia, de Castalla: el seu Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

P.D.: Aquí podéis descargar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una puerta abierta hacia el patrimonio natural. Guía de visita de fauna y flora.

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s